Tilrettelegging av time

Har du større fysiske eller psykiske plager, og trenger tilrettelegging av timen?

Ta kontakt med behandler og forklar situasjonen, og hva som kan bli problematisk. Det kan settes av ekstra tid og tas spesielle hensyn hvis det avtales på forhånd. Det blir ikke tillegg i pris for tilrettelegging av time.